Monday, May 18, 2009

Trutiya kabitaa.......

1………………………………

Klaatha mora mana prangana re……
Adhaa libhi jaai thibaa……
Angaara ketoti……..
Saauntibaa pain……..
Saaiti rakhichi bodhahue………
Sahe danaba ra shakti…….
Nija biparjyaya ra …….
Swikruti aabori……..


2………………………………

Mo mana ra klaanta sabujimaa…….
Aharaha sangharsa……
Pratyeka dina ra……..
Libhaai deichi…….
Mo manisatwa……..
Tela luna duniaa re………
Banchibaara nishaa…..
Aau janma saarthakataa pain…….

3………………………………..

Dahana jui re mora…….
Aasaa ra jhalaka……..
Soka ra santaapa……
Aau priti ra mahaka laagi………
Jiinibaaku dia mote mori iccha re……
Badalaaibaaku mo bhagya rekhaa…..
Aau lekhibaaku dia mote……
Trutiya kabitaa……..
Mo jibani ra………
Jabanikaa aasibaa purbaru…….

No comments: