Monday, May 18, 2009

Marubhumi......

Jaraasikta suska eei upatyakaa re………
Asankhya saba ra karkasa santaapa……..
Eban lahusikta balukaa re……….
Sataabdi sataabdi dhari………….
Poti hoi rahi thibaa …………
Khyatabikhyata mora……..
Mathaa ra priya sindura ku abori……..
Basichi mu sei sarpadansaa jubaraaj…….
Abhisapta raajasinghaasana paain………


Mu kemiti jani paarithanti …….
Ajanaa mora paapa ra khudhita nakha sabu……
Bhagya ra paasabika iccha nei …………..
Aasrita nku mora…………..
Niti dina lahoo luhaana kare………..
Mo atmaa ra panjaraa tharaai………
Kebala ketetaa sagunaa ra ……….
Rakta nisaa mentaaibaa pain……….

Mu kintu tuma krura rachanaa ra ……….
Aau eka abhisapta Ekalabya………..
Nija aasrita nku dei thibaa ……….
Amaaniaa pratisruti rakhya pain…….. 
Prati dina satitwa ra chitaa chadhe………..
Tuma birala dayaa ra aasa re ………..
Sneha purna dui pada katha sunibaku……..
Mora eei abhisapta atmaa ra mokhya prapti pain…..

No comments: