Monday, May 18, 2009

Feri Jibi..............

Raktabhijaa posaaka ra aasakti ku chaadi.......
Ghuribule mu nisabda prahare................
Aaji bhi atita ra pratiti sadhaa saba khoje...........
Eka byrtha, paraajitaa sainika ra atmaglaani nei..........


Dina thilaa kaayaa mora micha swapna dekhuthilaa.........
Paaschatya ra suneli kirana ku chuinbaaku chanhi.............
Mu kan jaanithili sabu eka asaranti maayaa ????.........
Padosi sahara ra abhisapta marichikaa pari ????..........


Mu aaji duniaa ra alodaa pathika...........
Mo tela luna duniaa re mu aaji byartha..........
Mo ghara praangana re mu hi asprusya..........
Mo sei baalighara bhangi dei thibaa pain........


Kete dina aau mu ghuri bulu thibi..........
Jaraa jarjarita eei ajanaa smasaane...........
Mu kan hakdaar nue............
Mo maa kaani tale munha aau tharute lucheibaa pain ????

No comments: