Sunday, April 13, 2008

Aasraya Khojuchi.......

Swapna mora kan aasraya khojuchi ????

Eka lahuluhana bandisaalaa re……..

Laha laha karu thiba asankhya raktabhijaa haata ra….

Bukufataa karuna chitkaara ku dari……..

Sataabdi sataabdi pain chupi jibaaku……

Eka ruddha andhakaara ku aabori ????

.

Mora mana dine swapna dekhi thilaa…..

Eka suneli digbalaya ra kalpanaa re……

Bisaakta marichikaa ku pacha re pakai…..

Agei jibaaku…..

Suska sunyataa ra pratisruti bhaangi…….

Aasakti ra ajanaa raastaa re…….

.

Bodhe swapna mora abhisapta thila……

Sate kan sie ebe aasraya khojuchi ????

Bodhe haan………

Mora eei krusabiddha aatma ku chupei dabaaku……

Mo maa kaani tale…….

Funi aau eka suneli digbalaya ra abhipraaya nei…….

1 comment:

Nutan said...

Very nice dear. its really excellent